انواع ترجمه

صرف نظر از انواع تقسیم‌بندی‌های مختلف موجود در مورد ترجمه (از قبیل ترجمه لغت به لغت، ترجمه آزاد، و غیره)، می‌توان انواع ترجمه در دارالترجمه‌ها را به صورت زیر دسته‌‌بندی کرد.  با توجه به توضیحات زیر، قبل از مراجعه به دارالترجمه‌ها در خصوص نوع ترجمه مورد نظر تصمیم بگیرید.

ترجمه مکتوب رسمی:

ترجمه‌ای است که توسط مترجم رسمی در سربرگ‌ قوه قضاییه انجام، و توسط وی مهر و امضا می‌شود. انواع اسناد و مدارک جهت ارائه به سفارتخانه‌ها، مراجع داخلی، یا طرف‌های تجاری خارجی معمولاً به این نوع ترجمه نیاز دارند.

نکته ۱:ترجمه رسمی یک سند یا مدرک مستلزم آن است که حتماً اصل سند یا مدرک را به دارالترجمه تحویل نمایید.

نکته ۲: در برخی موارد لازم است مدارک علاوه بر مهر و امضای مترجم رسمی، به تأیید دادگستری یا وزارت امور خارجه نیز برسند.

ترجمه مکتوب غیررسمی:

 ترجمه‌ای است که توسط مترجم (اعم از رسمی یا غیررسمی) انجام گردیده و در برگه A4 سفید و بدون مهر و امضای مترجم رسمی قوه قضاییه تحویل مشتری می‌شود. ترجمه‌های دانشجویی، مکاتبات شرکت‌ها، و ترجمه داستان و رمان از جمله نمونه‌های ترجمه غیررسمی هستند.

نکته: قیمت ترجمه‌های غیررسمی یا بر مبنای صفحه‌ای (هر صفحه ۲٫۰۰۰ تا ۱۵٫۰۰۰ تومان یا بیشتر) و یا بر مبنای کلمه‌ای (هر کلمه ۱۵تا ۶۰ تومان) متغیر است. قیمت‌ها با توجه به نوع متن و دشواری آن، سابقه مترجم، میزان فوریت، و کیفیت ترجمه تعیین می‌شوند.

نکته: معمولاً دارالترجمه‌ها با توجه به نیاز مشتری ترجمه‌های غیررسمی را از نظر کیفیت و قیمت به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:

ترجمه‌ معمولی:

 ترجمه‌ای است که به صورت لغت به لغت، به منظور دریافت یک پیام کلی از متن، و معمولاً بدون مراجعات مکرر مترجم به فرهنگ لغت انجام می‌شود. ترجمه‌های پایان ترم دانشجویی در زمره این نوع ترجمه‌ها هستند. این نوع  ترجمه‌ها معمولاً توسط دانشجویان رشته مترجمی یا مترجمین کم سابقه انجام می‌شوند.

ترجمه خوب:

ترجمه‌ای است که با دقت بیشتر و فارسی روان‌تر انجام می‌شود و مترجم برای پیدا کردن معنی بهتر اصطلاحات به فرهنگ‌های تخصصی مراجعه می‌کند. این نوع ترجمه‌ها معمولاً توسط مترجمین متوسط یا مترجمین باسابقه انجام می‌شوند.

ترجمه عالی:

 ترجمه‌ای است که مترجم دقیقاً معنی اصطلاحات را با فرهنگ‌های تخصصی کنترل می‌کند و پس از انجام ترجمه، یک بار آن را شخصاً یا توسط یک ویراستار دیگر ویرایش می‌کند. این نوع ترجمه‌ها معمولاً توسط مترجمین باسابقه انجام می‌شوند.

ترجمه شفاهی رسمی:

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی در محضرها، دفاتر اسناد رسمی، و دادگاه‌ها توسط مترجم رسمی قوه قضاییه انجام می‌شود.

ترجمه شفاهی غیررسمی:

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی توسط مترجم رسمی یا غیررسمی در جلسات تجاری، سمینارها، مذاکرات تلفنی، و غیره انجام می‌شود.