دارالترجمه رسمی آلمانی

دارالترجمه رسمی آلمانی

دارالترجمه آلمانی

ترجمه فوری آلمانی

۰۲۱۶۶۸۶۳۸۲۴ و ۰۲۱۶۶۸۴۹۰۷۵ و ۰۹۱۲۱۳۶۳۳۴۵

در دفتر ترجمه رسمی آلمانی چه خدماتی و به چه افرادی ارائه میشود؟

با سلام

متقاضیان محترم ترجمه آلمانی توجه داشته باشند

سفارت اتریش مدارک را فقط به زبان آلمانی قبول میکند اما سفارت آلمان بعضا مدارک را به زبان انگلیسی هم قبول میکند. مدارک برای سفرهای توریستی شامل سه دسته میشوند: ۱- مدارک هویتی که در جمهوری اسلامی شامل گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی است بهتر است برای این دو کشور شناسنامه ترجمه شود چون در شناسنامه هم نام پدر ذکر شده است و هم نام مادر لذا بیشتر شناسنامه را قبول میکنند ۲- مدارک محل سکونت و اقامت است که معمولا سند ملک یا اجاره نامه ترجمه میشود ۳- مدارک استطاعت مالی که خود بر چند قسم است میتوانید فیش حقوق یا مستمری یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی را ترجمه کنید بهتر است فیش حقوق سه ماه متوالی ترجمه شود. پرینت بانکی را برای شش ماه گردش متوالی بگیرید ولی دقت داشته باشید که مبلغ پول آن نه خیلی کم باشد و نه خیلی زیاد چون اگر کم باشد ممکن است ریجکت شوید به دلیل اینکه توان مسافرت و پرداخت هزینه ها را ندارید و اگر زیاد باشد و با درآمد شما مطابقت نداشته باشد باید منشاء پول را اثبات کنید.

برای سفر های تخصصی باید مدارک مربوطه را ترجمه کنید: به عنوان مثال دانشجویان عزیز باید دیپلم و کارنامه دیپلم، پیشدانشگاهی و کارنامه و شناسنامه را ترجمه کنند یک گواهی از پزشک بگیرند به عنوان گواهی سلامت که متن آن به شرح زیر است: طبق معاینات به عمل آمده و آزمایشات انجام شده بدینوسیله گواهی میشود که آاقی / خانم …. کاملا سالم می باشد و مبتلا به بیماری های عفونی و همه گیر از جمله هپاتیت، ایدز و سل نمی باشد.

برای شرکت ها بهتر است اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات و مدارک مشابه ترجمه شود

دارالترجمه ارکید کلیه مدارک شما از زبان فارسی به آلمانی و آلمانی به فارسی به صورت رسمی ترجمه می نماید. 

بر حسب نوع ویزا به شرح زیر میتوانید مدارک را تهیه و زبان آلمانی ترجمه کنید.

انواع ویزای شینگن نوع D – C – B – A و تایپ LTV
ویزای شینگن نوع A
شهروندان چه کشور هایی به ویزای شینگن نوع A (ترانزیت) نیاز دارند؟
به طور معمول، شهروندان کشور های زیر مجبور به دریافت ویزای حمل و نقل در هنگام عبور از منطقه حمل و نقل بین المللی هر فرودگاه کشور های شینگن هستند: افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، عراق، هند و جمعا ۱۹ کشور.