دارالترجمه اسپانیایی

دارالترجمه رسمی اسپانیایی

دارالترجمه اسپانیایی 

ترجمه فوری اسپانیایی

با سلام

دوستان توجه داشته باشند که برای مسافرت توریستی سفارت اسپانیا ترجمه مدارک را فقط با مهر مترجم میخواهد و نیازی به مهر دادگستری و وزارت خارجه نمی باشد. لذا میتوانید در هزینه ها صرفه جویی نمایید

مدارک برای سفرهای توریستی شامل سه دسته میشوند: ۱- مدارک هویتی که در جمهوری اسلامی شامل گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی است بهتر است برای این دو کشور شناسنامه ترجمه شود چون در شناسنامه هم نام پدر ذکر شده است و هم نام مادر لذا بیشتر شناسنامه را قبول میکنند ۲- مدارک محل سکونت و اقامت است که معمولا سند ملک یا اجاره نامه ترجمه میشود ۳- مدارک استطاعت مالی که خود بر چند قسم است میتوانید فیش حقوق یا مستمری یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی را ترجمه کنید بهتر است فیش حقوق سه ماه متوالی ترجمه شود. پرینت بانکی را برای شش ماه گردش متوالی بگیرید ولی دقت داشته باشید که مبلغ پول آن نه خیلی کم باشد و نه خیلی زیاد چون اگر کم باشد ممکن است ریجکت شوید به دلیل اینکه توان مسافرت و پرداخت هزینه ها را ندارید و اگر زیاد باشد و با درآمد شما مطابقت نداشته باشد باید منشاء پول را اثبات کنید.

برای سفر های تخصصی باید مدارک مربوطه را ترجمه کنید: به عنوان مثال دانشجویان عزیز باید دیپلم و کارنامه دیپلم، پیشدانشگاهی و کارنامه و شناسنامه را ترجمه کنند یک گواهی از پزشک بگیرند به عنوان گواهی سلامت که متن آن به شرح زیر است: طبق معاینات به عمل آمده و آزمایشات انجام شده بدینوسیله گواهی میشود که آاقی / خانم …. کاملا سالم می باشد و مبتلا به بیماری های عفونی و همه گیر از جمله هپاتیت، ایدز و سل نمی باشد.

برای شرکت ها بهتر است اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات و مدارک مشابه ترجمه شود