• دارالترجمه اوکراینی

دفتر ترجمه ارکید کلیه مدارک و اسناد شما را از زبان فارسی به اوکراینی و اوکراینی به فارسی ترجمه می نماید. این دفتر ترجمه بیشترین سابقه را در زمینه ترجمه زبان اوکراینی داراست و بیش از ۱۵ سال است که به شرکت ها و ادارت و سازمانها خدمات ترجمه اوکراینی ارائه می نماید.